Spread the love

NUKU’ALOFA – FEPUELI 25, 2021: 2:49 PM (NUKU’ALOFA TIMES) : Na’e kamata ‘i he ‘aho Tusite  e foaki atu koia ‘a e  ngaahi me’a’ofa ‘a e ta’ahine pilinisesi pea mo Ma’afu ma’ae kau toulekeleka ‘o Tokomololo, Houma pea pehe foki ki Vaini.

Na’e kau foki e toulekeleka koeni ko ‘Ananofo Kioa ‘o Tokomololo he ma’u ‘inasi he foaki koeni, pea ‘oku ‘iai e loto fakamalo lahi mo e hounga’ia mo’oni  e famili ‘o Kioa koe’uhi ko e lave he tapuaki kuo tuku ma’ae kupu honau famili.

Na’e pehe he taha e mokopuna ‘o Kioa Paea Lama, “Kou hounga’ia ‘aupito ‘i he foaki me’a’ofa ‘a e ta’ahine pilinisesi ki he kui koeni neongo ko hono ta’u 77 tupu  malo eni pea ‘oku kau eni he momeniti fakahisitolia kia kimautolu koe’uhi  ko ‘ene kau he lau pea lau he kau ‘i he tapuaki kuo to ma’a honau kui pea mei he ta’ahine pilinisesi ‘o Tonga pea ‘oku mau fiefia kotoa ai”.

Na’e fai pe mo hono fakahoko e ngaahi teuteu ‘api takitaha ki he fononga holo koia hono tufaki e ngaahi me’a’ofa koeni.

Pea ‘oku ‘iai loto hounga’ia mo’oni ‘a e kau toulekeleka mo e ngaahi famili lahi ‘o e ngaahi vahenga ni koe’uhi ko e ‘ofa kuo lave ai e tokolahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *