Spread the love

NUKU’ALOFA,TONGA- MA’ASI 05,2021: 3:48PM(Nuku’alofa Times): Na’e fakahoko ‘i he ‘aho ni ‘e fakanofo Kau matapule ‘Apiako Ma’olunga ‘a Tonga pe ‘oku ‘iloa koia koe Tonga Institute Of Higher Education.

Na’e fakaafe fakalangilangi heni ‘a e Minisita Ako Siaosi Sovaleni, na’e ‘i heni foki moe Chief Executive Officer mei he Potungaue Ako moe Ako Ngaue Dr. Tangikina Moimoi Steen, Tokoni Talekita ‘ae ‘Apiako, ongo Puleako ‘o e ‘Apiako TIHE,Kau Faiako, fanau ako lolotonga moe fanau ako tutuku,Kau Tauhi Fanau kae pehe foki ki he kau fakaafe makehe pe.

Na’e tataki ‘ae polokalama ni ‘aki ha Lotu na’e fakahoko ia e Faifekau Penisimani Tonga.Ne ‘iai foki moe ngaahi hiva ‘ae fanau ako lolotonga na’e fakahoko ‘i he polokalama ni

Koe hilifaki ‘oe pine na’e foaki ia ‘e Dr.Steen koe Chief Executive Officer meihe Potungaue Ako.Na’e fakahoko leva ‘ehe Tokoni Talekita ‘o e ‘apiako

Koe fakanofo matapule foki ko ‘eni na’e fakanofo ai ha kau matapule ‘e toko  28 pea moe kau tokoni matapule ‘e toko  19. Koe ‘apiako ma’olunga foki ko TIHE ‘oku ‘iai ha ngaahi ‘apiako kehekehe ai e nima. ‘aia ‘oku ‘ia ‘ae ‘apiako Mitia,’Apiako IT,’Apiako Acoounting,’Apiako Tour &Hospitality pea moe Agriculture foki.

‘I he Tour ‘oku toe ‘iai ‘a e ngaahi va’a kehekehe ai e ono pea na’a nau matapule kehekehe pe..Kae kehe foki na’e Fakanofo moe Palesiteni ‘o e Ako ‘aia ko Sione ‘Elisi Tohotoa kae pehe foki ki he Tokoni Palesiteni ‘aia ko Faka’osi Katokakala Ika.

Na’e faka’osi ‘aki foki e polokalama ko’eni e ngaahi fakame’ite meihe ngaahi ‘apiako takitaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *