Spread the love

Nuku’alofa- Ma’asi 09,2021: 4:17pm(Nuku’alofa Times): Na’e fe’unga moe pasese fakakatoa ‘e toko 167 ‘oku lolotonga tauhi kolonitini ‘I he Hotele Tano’a. Koe pasese foki  ko ‘eni na’e tu’uta mai ia mei Fisi pea mo ‘Aositelelia.

Koe pasese koia ne tu’uta mai mei ‘Aositelelia ‘I he ‘aho 11 ‘o Fepueli  kuo faka’ata atu kinautolu hili ‘enau kolonitini ‘aho ‘e 21 ‘I Hotele Tano’a.

Ne tu’uta mai foki e vaka mei Fisi mo ‘Aositelelia ki Tonga ni ‘ihe ‘aho Tu’apulelulu ‘o e uike kuo ‘osi, ne fe’unga fakakatoa e kau pasese moe toko 167 ‘o fakatatau moe fakamatala kuo tuku mai mei he Tokoni Pule Le’ole’o Komisiona Polisi ‘Atunaisa Taumoepeau.

Ko e pasese ‘e toko 90 faka-katoa mei ‘Aositelelia pea moe toko 77 mei Fisi.

Koe vaka ko ‘eni mei  Fisi koe kau Faifekau ‘oe Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘O e Kau Ma’oni’oni ‘I he Ngahi ‘Aho Kimui ni, Kau Tonga ne ‘Iulope,‘Initia pea mo Papua foki. Koe ngaahi me’a fakapa’anga kotoa pe kihe folau ko ‘eni na’e totongi peia ‘e he Siasi ‘o  Sisu Kalaisi ‘Oe Kau Ma’oni’oni ‘I he Ngaahi ‘Aho Kimui Ni.

Koe kau pasese foki ko ‘eni na’e pau ke nau kolonitini ‘I Fisi ‘I ha ‘aho ‘e 14 koe’uhi koe teu folau mai ki Tonga ni.

Na’e ‘i ai foki moe kau pasese kehe foki mei Tonga ni ne nau foki ki Fisi pea mo Aositelelia ‘I he vaka koia ne tu’uta mai ki Tonga ni ‘i he ‘aho Tu’apulelulu.

Kae kehe foki kuo ma’u mai ola e sivi koviti 19 ‘o e kau Pasese mei Brisbane ‘oku nau hao kotoa pe mei he vailasi ni.

Na’e pehe ai ‘e Dr.Reynold ‘Ofanoa koe Chief Mediacal Officer, koe kau pasese kotoa ko ‘eni ne toki tu’uta mai kuo pau kenau kolonitini ‘i he ‘aho ‘e 21 ‘o ‘ikai ke toe kolonitini ‘I api ‘o hange koe angamaheni.

Tupunga foki e ngaahi liliu faka-kolonitini  ko ‘eni koe’uhi  koe maumau’I koia he kau pasese kimu’a e lao ‘o e nofo faka-kolonitini ‘I ‘api.

Kaekehe koe vakapuna koia ne toloi ‘oku ‘amanaki ke tu’uta mai ia ‘i he ‘aho 10 ‘o e mahina ni mei Nu’usila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *