Spread the love

NUKU’ALOFA- MA’ASI 15,2021: 12.22PM(Nuku’alofa Times): Na’e fakahoko foki ‘I he ‘aho Falaite ha koniseti  feinga pa’anga ‘a e Lautohi Pule’anga Te’ekiu koe fakataumu’a ke fakalelei’I ‘aki honau ‘apiako.

Ne fai foki ha ngaahi fakataha kimu’a ‘a e kau matu’a tauhi fanau mo e kau faiako ke fai ha sio kihe tu’unga malu moe ma’a ‘oku ‘I ai ‘ae ‘apiako ni koe’uhi koe mo’ui lelei ‘o e fanau ako . Koe’uhi koe lolotonga ni ‘oku fu’u fiema’u ‘aupito ke fai ha ngaue kihe ‘apiako fakatatau moe fakamatala ‘ae Sea ‘o e Komiti PTA ‘a e ‘apiako Lautohi Pule’anga ‘o Te’ekiu Pelenita Vunivalu.

Koe’uhi koe fiema’u vivili koia ke fakalelei’I ‘ae ‘apiako na’e fofoa’I ai ‘a e fakakaukau feinga pa’anga ko ‘eni ‘o ‘ikai ngata pe ‘I he fanau ako lolotonga kae kau mai foki moe kau kolisi tutuku na’e ‘I he ‘apiako ni.

Na’e fakahoko ‘a e koniseti ko’eni ki he holo pe ‘I Te’ekiu . Ne ‘I heni ‘a e kau Faiako,Komiti PTA ‘oe ‘apiako, fanau ako moe matu’a tauhi fanau kae pehe foki kihe kau fakaafe kehe pe.

Na’e fakahoko ha ngaahi tau’olunga ‘ae kau kolisi tutuku Te’ekiu , fanau ako lolotonga pea ‘ikai galo foki heni ‘ae ngaahi tokoni mei he fonua muli foki.

Na’e pehe taha ‘oe matu’a tauhi fanau ‘oku nau vekeveke ke fai mo fakalelei’I ‘ae ‘apiako ni koe’uhi koe lolotonga ni foki na’e fakalahi ‘ae ngaahi lautohi pule’anga kotoa ‘I Tonga ni ke ngata ‘ihe Foomu 2.

Pea ‘oku ‘ikai ke lahi fe’unga ‘a e lokiako kihe fanau ako . Kaekehe foki  koe feinga pa’anga koe ni kiai .

Na’e fakama’ala’ala  mai foki ‘ehe sekelitali ‘oe Komiti PTA ‘oe ‘Apiako ‘Eleva Mo’unga ‘o pehee koe feinga pa’anga ko ‘eni kihe ngaahi taumu’a ko ‘eni

  • Ngaahi e gate 2 ways kihe me’alele kae pehee kihe fanauako lue lalo
  • Fakalelei’I ‘aki ngaahi lokiako
  • Ngaahi mo ha faletolo ‘ihye lokiako takitaha
  • Tutu’u ‘aki ngaaki ‘akau ‘oku ne faka’uli ki e ma’uanga vai ‘o e fanau ako

Kae kehe koe feinga pa’anga foki ko ‘eni na’e fe’unga faka-katoa  ia moe pa’anga ‘e $13,169.00

‘Apiako Lautohi Pule’anga Te’ekiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *