Spread the love

Nuku’alofa – Sune 22, 2022: 1pm (TASANOC): ‘Oku lolotonga kau atu foki ‘a e Timi ‘a Tonga ki he Sipoti Si’i ‘a e Pasifiki ‘oku lolotonga fakahoko ‘i Saipan he ‘Otu Motu Maliana (Northern Marianas) ‘a ia ‘oku kau atu ki ai ‘a e kau ‘atelita mei he Timi ‘Atelita (Athletics), Tenisi (Tennis) mo e Hiki Me’amamafa (Weightlifting).

Ko e tokolahi fakakatoa ‘o e timi ‘a Tonga ‘oku fe’unga mo e kau ‘atelita (athletes) ‘e toko 12 (5 he ‘Atelita, 6 he Tenisi, 1 he Hiki Me’amamafa) mo e kau ‘ofisa (officials) ‘e toko 4 ‘a ia ‘oku taki ai ‘a Hiko Fungavaka ko e Pule ‘o e Folau (Chef de Mission).

Ko e Timi ‘Atelita pe na’e folau atu mei Tonga ni, ‘a ia na’a nau ‘uluaki kau atu ki he fe’auhi ‘a e ‘Osenia na’e fakahoko ‘i ‘Aositelelia he konga kimu’a ‘o e mahina ni pea nau toki hoko atu ki Saipan.

Na’e huufi mo kamata ‘a e sipoti he Falaite kuo ‘osi (17 Sune) pea ‘e faka’osi mo tapuni ki he Tokonaki (25 Sune) ai pe.

Ko e ongoongo lelei kuo ma’u mei Saipan.

Kuo ikuna ‘e Tonga ‘a e metali ‘e 2, ‘a ia ko e metali Polonise he fe’auhi faka-timi ‘a e Tenisi, pea mo e metali Koula ‘a ‘Atamaama Tu’utafaiva he tolo me’amamafa ‘a e kakai fefine (Women’s Shotput). ‘I he’ene a’u mai ki he ‘aho ni, ‘oku kei taki pe ‘a Papua Niu Kini ‘i he tepile metali mo e Koula fakakatoa ‘e 12.

‘Oku mo’ui lelei pe kau folau mo e kau ‘atelita, tukukehe pe ‘a e tokotaha mei he timi tenisi tangata na’e ‘ave ki falemahaki pea kuo ‘ataa ko e ki’i momoko pe he feliuliuaki ‘a e ‘ea.

‘Oku hoko atu he ‘aho ‘a e ngaahi fe’auhi ‘a e ‘Atelita (Athletics) pea ‘oku ‘i ai ‘a e tu’amelie ki a Ronald Fotofili he lele mita 100 ‘a e kakai tangata (Men’s 100m).

‘Oku fakafofonga’i atu ‘a e fakamalo mei he Pule Folau, Hiko Fungavaka, pea pehe mo e kau folau he ngaahi tokoni mo e ‘ofa kuo a’u taki ange, pea kei kole ai pe ke mou manatua kinautolu ho’omou ngaahi lotu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *